Sweet by Swedes

We make your life sweeter!

Ett vinnande varumärkeskoncept för att sälja svenskt lösgodis i Kina, Toronto, Tanzania …
Logo, inredningsdesign, förpackningsdesign och reklam.