När, var och vad hände?

Brandkontret frågespel

Brandförsäkring är något alla fastighetsägare måste ha. Men vi ville underhålla och skapa ett större intresse. Det visade sig att Brandkontoret hade en fantastisk historia. Så vi tog fram ett spel med 52 brännande frågor om historiska händelser i Stockholmsfastigheter under 300 år.