Vår kamp mot trafficking.

Ecpat Reklamkampanj

Trafficking (människohandel av barn för sexuella ändamål) är ett jätteproblem. Många skyller på hallikarna. Men marknaden skapas faktiskt av köparna. Vi ”synliggjorde” köparna och visade hur offren tvingas leva. Vi bearbetade myndigheterna. Och vi lanserade en rapportfunktion: ecpathotline.se. Kampanjen fick ett starkt genomslag. Även i regeringen nådde Ecpat framgångar i form av nya lagförslag och andra åtgärder.